آگهی جذب هیات علمی مرکز مخابرات ایران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   14 اردیبهشت 1388-04 May 2009بازدید 2694


آگهی جذب هیات علمی مرکز مخابرات ایران

استخدام دکتری - ارشد

مركز تحقيقات مخابرات ايران درنظردارد براي تكميل كادر هيأت علمي مورد نياز خود ، از ميان افراد متعهد و متخصص در رشته هاي مورد نظر ، پس از بررسي مدارك و طي مراحل قانوني و اداري ، به شرح آگهي زير استخدام به عمل آورد. از متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود فرم پرسشنامه را پرينت و پس از تكميل به همراه مستندات مربوطه ، مدارك خود را از طريق پست سفارشي حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه به نشاني اين مركز ارسال نمايند . توجه : برروي پاكت ارسالي حتمآ عنوان "مربوط به جذب هيات علمي " قيد گردد. آگهي استخدام (شرايط عمومي و اختصاصي ، رشته هاي مورد نياز) مدارك لازم 1- پرسشنامه 2- مستندات لازم نشاني : تهران ، انتهاي خيابان كارگر شمالي - مركز تحقيقات مخابرات ايران -كد پستي 1439955471 صندوق پستي : تهران - 3961- 14155 تلفن راهنما : 88630077 دریافت فرم پذیرش : http://www.itrc.ac.ir/ItrcSer6.php
اخبار روزنامه ها