استخدام پيماني 300 نفر از دستياران علمي در دانشگاه پيام‌نور

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   03 خرداد 1388-24 May 2009بازدید 3261


با اعلام تبديل وضعيت بيش از 300 دستيار دانشگاه پيام‌نور به مربي آموزشيار؛ معاون آموزشي دانشگاه خبرداد:

استخدام پيماني

300 نفر از دستياران علمي در دستوركار تا کنون صلاحيت بيش از 300 نفر از دستياران علمي دانشگاه پيام نور براي تبديل وضعيت به مربي آموزشيار مورد تاييد قرار گرفته است. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در راستاي ارتقاي کيفيت فعاليت‌هاي آموزشي و ايجاد انگيزه براي دستياران علمي با پيگيري هاي به عمل آمده و مساعدت وزارت علوم، تاکنون صلاحيت بيش از 300 نفر از دستياران علمي براي تبديل وضعيت به مربي آموزشيار مورد تاييد قرار گرفته و پرونده بقيه دستياران علمي که به وزارت علوم ارسال شده، در دست بررسي است. به گفته معاون آموزشي و سنجش دانشگاه پيام نور تمام کساني که پرونده آنها مورد تاييد قرار گرفته است به عنوان هيات علمي پيماني با مرتبه مربي آموزشيار در استخدام دانشگاه پيام نور قرار گرفته و اين عده مي توانند از تمام مزايايي که ساير اعضاي هيات علمي پيماني دانشگاههاي دولتي برخورد بهره مند شوند.دکتر معتمدي همچنين اظهار اميدواري کرد: بزودي پرونده حداقل 300 نفر ديگر از دستياران علمي مورد تاييد گرفته و آنها نيز به استخدام پيماني دانشگاه پيام‌نور در آيند.
اخبار روزنامه ها