جذب هيأت علمي در دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان زنجان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   07 تیر 1388-28 June 2009بازدید 4020


جذب هيأت علمي در دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان زنجان

آگهي فراخوان عمومي جذب هيأت علمي در دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان زنجان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان زنجان از ميان واجدين شرايط به شرح جداول زير عضو هيأت علمي تمام وقت مي پذيرد. جداول را مي توانيد از طريق لينک ذيل دانلود نماييد.
اخبار روزنامه ها