استخدام عضو هيات علمي در دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   08 تیر 1388-29 June 2009بازدید 3821


استخدام عضو هيات علمي در دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور

دانشگاه صنعت آب و برق در راستاي تكميل كادر هيات علمي و تخصص هاي مورد نياز، براساس آئين نامه

استخدام اعضاء هيات علمي دانشگاههاي كشور

در نظر دارد افرادي را كه داراي مدرك تحصيلي دكترا و يا دانشجوي دكترا كه امتحان جامع را گذرانده اند را با تخصص هاي مندرج در جدول زير استخدام نمايد. واجدين شرايط مي توانند تقاضاي كتبي خود را حداكثر تا 31/4/88 همراه با مدارك خواسته شده به آدرس تهران – صندوق پستي 1719-16765 دانشگاه صنعت آب و برق اداره هيات علمي ارسال نمايند. براي دريافت رشته هاي مورد نياز و مدارک لازم به لينک زير مراجعه نماييد. http://www.pwut.ac.ir/eventsarchive/Pages/ESTEKHDAM.aspx
اخبار روزنامه ها