استخدام عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   06 شهریور 1388-28 August 2009بازدید 7786


استخدام عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد برا ی تکمیل کادر هیات علمی مورد نیاز واحدهای و مراکز آموزشی مختلف خود در استان اصفهان عضو هیات علمی استخدام نماید. نحوه تماس: آدرس اینترنتی: www.sbo.iau.ir آخرین مهلت: ٠٩/٠٦/١٣٨٨
اخبار روزنامه ها