جذب هيات علمي دانشگاه سمنان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   08 شهریور 1388-30 August 2009بازدید 4747


جذب هيات علمي دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان در نظر دارد در رشته‌هاي مختلف از واجدين شرايط براي همكاري در قالب عضو هيات علمي دعوت به عمل مي‌آورد. به گزارش خبرنگار بازاركار، اين دانشگاه كادر علمي مورد نظر خود را از ميان دارندگان مدارك دكترا يا كارشناسيارشد جذب مي‌نمايد. بر اين اساس، از دانش‌آموختگان رشته‌هاي تربيت بدني، حسابداري، علوم كامپيوتر، فرش، مرمت بنا، طراحي، چاپ پارچه، ارتباطات تصويري (گرافيك) در مقطع كارشناسيارشد يا دكترا و پژوهش هنر، دامپزشكي، روانشناسي، مديريت آموزشي، كتابداري، مديريت جهانگردي، تاريخ، مديريت بازرگاني،‌ اقتصاد، جامعه‌شناسي، خاك‌شناسي، مديريت مناطق خشك و بياباني، جنگلداري، آبخيزداري، شيمي، رياضي، آمار، فيزيك، مديريت، مديريت كارآفريني، مديريت mba، علوم اقتصادي، ادبيات انگليسي، زبان‌شناسي همگاني، آموزش زبان انگليسي، الهيات، معارف اسلامي، حقوق، مهندسي برق، مهندسي مكاتردينك، مهندسي كامپيوتر، مهندسي فناوري اطلاعات، مهندسي شيمي، مهندسي عمران، مهندسي صنايع، مهندسي مواد، مهندسي هوافضا، مهندسي خودرو و مهندسي مكانيك در مقطع دكترا دعوت به همكاري مي‌شود. متقاضيان مي‌توانند حداكثر تا پانزدهم مهر ماه نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند. فرم درخواست و ساير اطلاعات در سايت اينترنتي www.semnan.ac.ir نيز قابل دسترسي است.
اخبار روزنامه ها