آگهي جذب نيروي انساني متخصص جهت عضويت در هيأت علمي دانشگاه شاهد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   18 شهریور 1388-09 September 2009بازدید 3037


آگهي جذب نيروي انساني متخصص جهت عضويت در هيأت علمي دانشگاه شاهد

آگهي جذب نيروي انساني متخصص جهت عضويت در هيأت علمي دانشگاه شاهد

دانشگاه شاهد در نظر دارد تعداد 24 نفر از دانش آموختگان دوره دکتراي تخصصي(Ph.D) دانشگاه‌هاي معتبر داخلي يا خارجي را جهت تأمين

کادر هيأت علمي

گروه‌هاي آموزشي خود طبق جدول زير به همکاري دعوت نمايد. جهت دريافت اطلاعات بيشتر و دريافت فرم به لينک زير مراجعه کنيد. http://web.shahed.ac.ir/new/shahed/applications.php?name=shcnt&l_op=show_news_detail&nid=649
اخبار روزنامه ها