استخدام عضو هيأت علمي پيماني در دانشگاه مفيد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   23 شهریور 1388-14 September 2009بازدید 2333


استخدام عضو هيأت علمي پيماني در دانشگاه مفيد

استخدام هيأت علمي پيماني در دانشگاه مفيد دانشگاه مفيد براي تكميل كادر هيأت علمي خود از واجدين شرايط زير براي همكاري به صورت هيأت علمي پيماني تمام وقت دعوت مي نمايد. رديف رشته مدرك تحصيلي تعداد 1 زبان انگليسي با گرايش آموزش زبان دكتري 2 نفر 2 اقتصاد با گرايش اقتصاد سنجي دکتري 1 نفر 3 علوم سياسي با گرايش روابط بين الملل دکتري 1 نفر 4 حقوق با گرايش حقوق عمومي دکتري 1 نفر تذكر: تقاضاي دانشجويان دكتري كه امتحان جامع را گذرانيده و به تدوين رساله اشتغال داشته باشند نيز قابل بررسي است. مهلت تحويل مدارك تا آخر مهر ماه 1388 مي باشد. متقاضيان همكاري مي توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر و دريافت فرمهاي لازم، به سايت دانشگاه مفيد به نشاني: www.mofidu.ac.ir و يا با شماره تلفن 2927396 -0251 با جناب آقايان عامري يا پوررضا و يا از طريق پست الكترونيكي: office@mofidu.ac.ir اقدام نمايند. http://www.mofidu.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=4448&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR
اخبار روزنامه ها