اطلاعيه جذب هيات علمي در دانشگاه صنعتي اصفهان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   12 مهر 1388-04 October 2009بازدید 2352


اطلاعيه جذب هيات علمي در دانشگاه صنعتي اصفهان

اطلاعيه جذب هيات علمي در دانشگاه صنعتي اصفهان دانشگاه صنعتي اصفهان ، به منظور تحقق اهداف برنامه توسعه خود در رشته هاي مختلف از بين متقاضيان داراي مدرك دكتري و دانشجويان متعهد و ممتاز دوره دكتري كه امتحان جامع خود را با موفقيت گذرانده اند، براي همكاري علمي دعوت به عمل مي آورد. متقاضيان محترم مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي دانشگاه فرم مشخصات را تكميل و مدارك لازم را حداكثر تا تاريخ 30/7/88 به دبيرخانه هيات جذب دانشگاه ارسال نموده تا بررسي لازم به عمل آيد. براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به نشاني www.iut.ac.ir مراجعه نماييد. http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/msrtnews/Lists/List/DispForm.aspx?ID=95
اخبار روزنامه ها