آگهي جذب هيات علمي در مجتمع آموزشي عالي ايرانشهر

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   12 مهر 1388-04 October 2009بازدید 6670


آگهي جذب هيات علمي در مجتمع آموزشي عالي ايرانشهر

آگهي جذب هيات علمي در مجتمع آموزشي عالي ايرانشهر به ياري خدا مجتمع آموزش عالي ايرانشهر در نظر دارد تعدادي عضو هيات علمي از ميان دانش آموختگان و دانشجويان دوره دکتري (و در تعداد معدودي از رشته ها از ميان دارندگان مدرک کارشناسي ارشد) استخدام و بورسيه نمايد. http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/msrtnews/Lists/List/DispForm.aspx?ID=92
اخبار روزنامه ها