آگهي جذب و استخدام هيات علمي در دانشگاه ملاير

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   26 مهر 1388-18 October 2009بازدید 4330


آگهي جذب و استخدام هيات علمي در دانشگاه ملاير

آگهي

جذب و استخدام هيات علمي

( تمام وقت، بورسيه) استعانت از درگاه ايزد منان ، دانشگاه ملاير براي تکميل کادر هيات علمي خود در رشته هاي ذيل از بين افراد متعهد،متخصص و واجد شرايط براساس آيين نامه جذب هيات علمي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري براي همکاري تمام وقت دکتري يا دانشجوي دوره دکتري(براي اعطاي بورس تحصيلي) دعوت بعمل مي آورد . علاقمندان محترم مي توانند درخواست کتبي خود را همراه با مدارک مورد نياز به انضمام فرم مشخصات تکميل شده در مهلت مقرر با پست سفارشي به آدرس ذيل تا تاريخ 10/8/ 88 ارسال نمايند. جهت آگاهي بيشتر به آدرس www.malayeru.ac.ir)) مراجعه نمايند . http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/msrtnews/Lists/List/DispForm.aspx?ID=100
اخبار روزنامه ها