فراخوان جذب هيأت علمي دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   05 آبان 1388-27 October 2009بازدید 4455


فراخوان جذب هيأت علمي دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان

فراخوان جذب هيأت علمي دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان به منظور تکميل کادر هيات علمي خود از بين دانش آموختگان با مدرک دکتري(ph.D) و دانشجويان دوره دکتري داخل در رشته هاي مورد نياز ،دعوت به همکاري مي نمايد. به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، داوطلبان لازم است پرسشنامه لازم را از نشاني سايت دانشگاه (www.gau.ac.ir) دريافت و پس از تکميل به همراه مدارک در خواستي حداکثر تا تاريخ88/8/12با پست سفارشي به دبير خانه هيات اجرايي جذب هيات علمي دانشگاه ارسال نمايند . http://www.msrt.ir/txtlstvw.aspx?LstID=a0a6defe-631f-4000-bdf7-c400ac982a84
اخبار روزنامه ها