آگهي جذب هيات علمي و راتبه ( بورسيه ) تحصيلي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   13 آبان 1388-04 November 2009بازدید 6690


آگهي جذب هيات علمي و راتبه ( بورسيه ) تحصيلي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

آگهي جذب هيات علمي و راتبه ( بورسيه ) تحصيلي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) با ياري خداوند متعال دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) براي تقويت و تکميل کادر هيات علمي خود ، از بين دانش آموختگان و دانشجويان دوره هاي دکتري واجد شرايط در رشته هاي مورد نياز (پيوست )،دعوت به عمل مي آورد. داوطلبان بايد فرم مشخصات را تکميل کرده، به همراه مدارک درخواستي حداکثر تا تاريخ 10/9/88 با پست سفارشي به دبيرخانه هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) ارسال دارند. مدارک مورد نياز : 1-فرم تکميل شده (پرسشنامه) 2سري ،به انضمام مدارک لازم براي تشکيل پرونده(انتهاي فرم پرسشنامه 2-تصوير مدارک دانشگاهي (دوره هاي کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتري) و ريز نمرهاي دوره هاي مذکور. 3-شرح حال علمي(شامل سوابق آموزشي،پژوهشي ،فرهنگي و اجرايي) 4-مستندات مربوط به تاليف ، ترجمه،مقاله علمي، طرح پژوهشي و..... 5-توصيه نامه از دو استاد شرايط متقاضيان : 1- داشتن حداکثر 40سال براي استخدام و 35 سال براي راتبه (بورسيه) تحصيلي. 2- عدم استخدام ، تعهد خدمت و يا بورسيه در ساير دانشگاهها و موسسات دولتي و غيردولتي. يادآوري هاي مهم : 1- به تقاضاهايي که مدارک آنها ناقص و يا بعد از تاريخ 10/9/88 به دانشگاه واصل گردد ترتيب اثر داده نمي شود. 2-ارسال مدارک هيچ حقي براي متقاضي ايجاد نمي کند و قبول يا رد درخواست ها در نهايت برعهده هيات اجرايي جذب دانشگاه است. 3-مسئوليت پيگيري پرونده در کليه مراحل جذب به عهده خود متقاضي مي باشد. نشاني ارسال مدارک : قزوين-دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)-سازمان مرکزي ،دبيرخانه هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي کدپستي : 16818-34149 جهت دريافت اطلاعات بيشتر به لينک زير مراجعه کنيد : http://ikiu.ac.ir/farsi/public/showcontent.php?id_CNT=689&id_PG=home
اخبار روزنامه ها