آمادگي وزارت علوم براي جذب 4 هزار سربازهيات علمي

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   17 آذر 1388-08 December 2009بازدید 3430


آمادگي وزارت علوم براي جذب 4 هزار سربازهيات علمي

مديردفترنظارت وزارت علوم با تشريح هرم هيات علمي كشور: 75 درصد هيات علمي دانشگاه‌ها استاديار به بالا هستند مديركل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم با بيان اينكه حدود 75 درصد اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها استاديار به بالا هستند، گفت: از اين ميزان 5/13 درصد دانشيار، 7 درصد استاد و به عبارتي 23 درصد دانشيار به بالا هستند. دكتر رضا عامري در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به روند روبه رشد مرتبه اعضاي هيات علمي، گفت: زماني بيش از60 درصد اعضاي هيات علمي داراي مرتبه مربي بودند، اما امسال بر اساس آخرين آماري كه از دانشگاه‌هاي دولتي وزارت علوم به غير از دانشگاه‌هاي پيام نور به دست آمده است، حدود 75 درصد اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها استاديار به بالا هستند. وي نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه‌ها را يك به 17 عنوان كرد و با بيان اينكه با محاسبه نسبت معادل اين ميزان يك به 19 است، اظهار كرد: البته اين نسبت تنها با لحاظ تعداد دانشجويان روزانه لحاظ شده است و اگر بخواهيم دانشجويان شبانه را نيز در نظر بگيريم اين رقم افزايش خواهد يافت. دكتر عامري با اشاره به بحث استخدام اعضاي هيات علمي در دانشگاهها با بيان اينكه طي 4 سال گذشته 2 هزار و500 رديف استخدامي در اختيار داشتيم كه با مساعدت رييس جمهور موفق به كسب 3 هزار رديف استخدامي مازاد شديم، اظهار كرد: به عبارت ديگر در اين زمينه5 هزار و500 عضو هيات علمي تنها در بخش دانشگاه‌ها و موسسات استخدام شد كه دراين زمينه اگر بورسيه‌ها را نيز لحاظ كنيم اين رقم به بيش از ده هزار نفر خواهد رسيد. آمادگي وزارت علوم براي جذب 4 هزار سرباز هيات علمي وي با اشاره به اقدامات انجام گرفته در جهت جذب فارغ التحصيلان توانمند در قالب طرح سربازي، گفت: دراين راستا درسال 85، اين تعداد 175 بوده كه در سال 87 به 400 نفر افزايش يافته است و اگر ستاد كل نيروهاي مسلح به ما اجازه افزايش سهميه را دهد ما آمادگي جذب بيش از 4 هزار عضوهيات علمي در قالب طرح سربازي را خواهيم داشت. وي درخصوص وضعيت جذب عضو هيات علمي در دانشگاه پيام نور، افزود: سال گذشته مجوز جذب بيش از يك هزار عضو به دانشگاه پيام نور ارائه شد كه اكثريت آنها جذب و يا در حال جذب هستند. ساماندهي مدرسان در دانشگاه علمي ‌كاربردي عامري با اشاره به وضعيت جذب عضو هيات علمي در دانشگاه علمي كاربردي، با بيان اينكه در دانشگاه علمي كاربردي به جاي عضو هيات علمي، مدرس علمي كاربردي وجود دارد، گفت: در اين زمينه با برنامه‌ريزي‌هاي مناسبي كه در اين دانشگاه انجام گرفته است بحث ساماندهي مدرسان از لحاظ شرايط تخصصي و عمومي در حال اجراست. ضرورت تقويت هرم عضو هيات علمي در دانشگاه آزاد وي با اشاره به اقدامات انجام گرفته در زمينه جذب اعضاي هيات علمي در دانشگاه آزاد اسلامي نيز اظهار اميدواري كرد كه اين روند در دانشگاه آزاد شتاب بيشتري گرفته و هرم عضو هيات علمي در اين دانشگاه تقويت شود. جذب عضو هيات علمي از شروط توسعه و ارايه رشته‌هاي جديد به موسسات غيرانتفاعي مديركل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم در ادامه در خصوص روند جذب عضو هيات علمي در موسسات غيرانتفاعي نيز، گفت: براي موسسات غيرانتفاعي نيز از شروط توسعه و دادن رشته‌هاي جديد را جذب اعضاي هيات علمي تمام وقت اعلام كرده‌ايم كه در اين زمينه نيز با شتاب خوبي مواجه بوديم به نحوي كه در دو سه سال گذشته تعداد اعضاي هيات علمي موسسات غير انتفاعي 20 تا 30 نفر بود كه در حال حاضر اين رقم به بيش از 400 نفر رسيده است.
اخبار روزنامه ها