جذب 143 عضو هيات علمي در دانشگاه آزاد واحد شهرکرد و مراکز وابسته

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   14 دی 1388-04 January 2010بازدید 7560


جذب 143 عضو هيات علمي در دانشگاه آزاد واحد شهرکرد و مراکز وابسته

جذب 143 عضو هيات علمي در واحد شهرکرد و مراکز وابسته دکتر عليرضا سبزيان موسي آبادي گفت : باتوجه به لزوم تقويت هرم هيات علمي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد و مراکز وابسته وهمچنين نياز به تعداد يکصد و چهل و سه عضو هيات علمي در مقاطع دکتري وکارشناسي ارشد درواحد شهرکرد و مراکز وابسته فراخوان جذب از طريق سايت واحد شهرکرد اطلاع رساني شده است . به گزارش آنا؛‌ رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد افزود: از اين تعداد عضو هيات علمي 105 نفر در واحد شهرکرد،10 نفر در آموزشکده سما ، 14 نفر در مرکز فارسان،14 نفر در مرکز اردل ودر گروهاي فني و مهندسي ، علوم پايه ، علوم انساني ، کشاورزي ،هنر و معماري جذب خواهند شد ، که شرايط و مقاطع اين استخدام در وب سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد به آدرس www.iaushk.ac.ir درج شده است. دکتر عليرضا سبزيان موسي آبادي گفت: در صورت جذب اين تعداد هيات علمي در اينده که زير نظر هيات اجرايي جذب استان مستقر در دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد انجام مي گيرد ، ميانگين نسبت هرم هيات علمي به حد نصاب لازم به ازاي 30 دانشجو يک عضو هيات علمي خواهد رسيد که به تبع آن راه براي تصويب رشته هاي کارشناسي ارشد و تحصيلات تکميلي در اين واحد دانشگاهي فراهم خواهد شد . http://www.ana.ir/news_view.php?id=19796
اخبار روزنامه ها