فراخوان جذب و بورس تحصيلي داخل هيات علمي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   30 دی 1388-20 January 2010بازدید 3889


فراخوان جذب و بورس تحصيلي داخل هيات علمي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري

آگهي دومين نوبت فراخوان جذب و بورس تحصيلي داخل هيات علمي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري در بهمن ماه سال جاري برگزار مي گردد. دکتر محمدعلي بهمنيار دبير هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه گفت: جذب هيأت علمي آموزشي – پژوهشي در رشته هاي باغباني، علوم خاک، زراعت و اصلاح نباتات، اقتصاد کشاورزي، ترويج و آموزش کشاورزي، علوم دامي، صنايع چوب و کاغذ، جنگلداري و معارف اسلامي و بورس تحصيلي داخل (هيأت علمي آموزشي - پژوهشي) در رشته هاي معارف اسلامي، ترويج و آموزش کشاورزي، اقتصاد کشاورزي، صنايع چوب و کاغذ، علوم دامي، مرتع و آبخيزداري، مهندسي آب، باغباني و علوم پايه صورت مي گيرد. دکتر محمدعلي بهمنيار ادامه داد: جذب هيأت علمي پژوهشي (پژوهشکده برنج و مرکبات) در رشته هاي بيوتکنولوژي، زراعت و اصلاح نباتات، باغباني و گياهان داروئي و بورس تحصيلي داخل هيأت علمي پژوهشي (پژوهشکده برنج و مرکبات) در رشته هاي بيوتکنولوژي، زراعت و اصلاح نباتات بعمل خواهد آمد. وي آخرين مهلت ارسال مدارک را تا پايان وقت اداري روز يک شنبه 25/ 11/ 1388 اعلام نمود و افزود: تکميل و ارسال مدارک داوطلبان صرفاً از طريق پست سفارشي امکان پذير خواهد بود. خاطرنشان مي شود داوطلبان محترم ميتوانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به آدرس www.sanru.ac.ir مراجعه نمايند. http://www.msrt.ir/txtlstvw.aspx?LstID=05769bd8-11c6-4e2e-993c-e1c1a0866cc7
اخبار روزنامه ها