استخدام رسمي جانبازان عضو هيئت علمي دانشگاه‌ها با 2 سال سابقه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   30 دی 1388-20 January 2010بازدید 1599


استخدام رسمي جانبازان عضو هيئت علمي دانشگاه‌ها با 2 سال سابقه

طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جانبازان عضو هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي با حداقل 2 سال سابقه خدمت استخدام رسمي مي‌شوند. به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس، شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 195 خود و بنا به تفويض جلسه 651 مورخ 5/8/1388 شوراي عالي، الحاق يك تبصره به بند 5 ماده 5 آيين‌نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي (مصوب جلسه 608 مورخ 19/4/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) را به شرح ذيل تصويب نمود: آن دسته از جانبازان عضو هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي كه تا تاريخ 1/10/1387 حداقل 2 سال سابقه خدمت داشته باشند، ضمن مستثني شدن از شمول حكم بند 5 ماده 5 آيين‌نامه فوق‌الذكر، درصورت داشتن صلاحيت‌هاي علمي و عمومي لازم، از پيماني به رسمي ـ آزمايشي و يا از رسمي ـ آزمايشي به رسمي ـ قطعي، حسب مورد تبديل وضعيت مي‌يابند.
اخبار روزنامه ها