آگهي جذب هيئت علمي و راتبه تحصيلي در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   20 بهمن 1388-09 February 2010بازدید 2123


آگهي جذب هيئت علمي و راتبه تحصيلي در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين

آگهي جذب هيئت علمي و راتبه ( بورسيه )‌ تحصيلي در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين (خوزستان) متن خبر: دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين (خوزستان) با هدف تقويت كادر هيئت علمي خود از بين دانش آموختگان و دا نشجويان دوره هاي دكتري دعوت به همكاري مي‌نمايد. داوطلبان مي توانند براي كسب اطلاع از شرايط و رشته هاي تحصيلي مورد نياز به سامانه اينترنتي دانشگاه به آدرس www.raminuni.ac.ir مراجعه فرمايند. شايان ذكر است آخرين مهلت ارسال مدارك تا پايان وقت اداري 30/11/1388 مي باشد. http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/msrtnews/Lists/List/DispForm.aspx?ID=122
اخبار روزنامه ها