فراخوان جذب هيأت علمي و راتبه تحصيلي دانشگاه هنر اسلامي تبريز

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   20 بهمن 1388-09 February 2010بازدید 1919


فراخوان جذب هيأت علمي و راتبه تحصيلي دانشگاه هنر اسلامي تبريز

دانشگاه هنر اسلامي تبريز براي تحقق اهداف توسعه آموزشي، پژوهشي و فرهنگي خود در رشته هاي مختلف از واجدين شرايط براي همکاري علمي و آموزشي دعوت به عمل مي آورد. متقاضيان محترم مي توانند فرم مشخصات را تکميل و همراه با مدارک لازم از 15 بهمن لغايت 15 اسفند از طريق پست سفارشي به دبيرخانه هيات اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ارسال نمايند. مشخصات کلي دانشگاه، گروههاي آموزشي، فرم درخواست، تخصص و مدارک مورد نياز در سايت اين دانشگاه به آدرس http://www.tabriziau.ac.ir قابل دسترسي است. يادآور مي‌شود دبيرخانه هيأت اجرايي جذب هيأت علمي دانشگاه به درخواست‌هايي كه حداكثر تا 15 اسفند 88 و فقط با پست سفارشي ارسال شده باشند ترتيب اثر خواهد داد. http://www.msrt.ir/txtlstvw.aspx?LstID=0145b4b5-1b2e-4097-97dd-e5c3934c59c1
اخبار روزنامه ها