فراخوان عمومي جذب و استخدام هيات علمي و بورس دانشگاه تربيت معلم سبزوار

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   20 بهمن 1388-09 February 2010بازدید 4272


فراخوان عمومي جذب و استخدام هيات علمي و بورس دانشگاه تربيت معلم سبزوار

فراخوان عمومي جذب و استخدام هيات علمي و بورس دانشگاه تربيت معلم سبزوار در سال 89-1388 دانشگاه تربيت معلم سبزوار در راستاي تحقق اهداف برنامه هاي توسعه و گسترش رشته هاي تحصيلي،بويژه تحصيلات تكميلي و تكميل كادر هيات علمي خود در رشته هاي زير از بين افراد واجد شرايط به صورت استخدام هيات علمي و اعطاي بورس تحصيلي دعوت به عمل مي آورد.متقاضيان محترم مي توانند فرم مشخصات موجود در آدرس www.sttu.ac.ir را تكميل و به انضمام مدارك آموزشي و پژوهشي (مقالات، کتب، افتخارات علمي، پروژه هاي پژوهشي، سوابق تدريس، اخذ جايزه از جشنواره ها، کارگاههاي تخصصي و تسلط به زبان) از طريق پست به دبيرخانه ي هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه به نشاني استان خراسان رضوي، سبزوار، توحيد شهر، پرديس دانشگاه تربيت معلم سبزوار، صندوق پستي 397 ارسال دارند. مهلت ارسال مدارك تا پايان وقت اداري 30/11/88 مي باشد. http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/msrtnews/Lists/List/DispForm.aspx?ID=121
اخبار روزنامه ها