فراخوان جذب هيات علمي در دانشگاه اصفهان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   21 بهمن 1388-10 February 2010بازدید 3948


فراخوان جذب هيات علمي در دانشگاه اصفهان

فراخوان جذب هيات علمي در دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان ‌به منظورتحقق اهداف برنامه توسعه‌پنج ساله خود‌ در ‌رشته‌هاي ‌مختلف از واجدان شرايط براي‌همكاري علمي دعوت به عمل مي‌آورد. ‌متقاضيان محترم مي‌توانند دربهمن ماه سال جاري با مراجعه به سايت اينترنتي دانشگاه اصفهان فرم مشخصات در قسمت ثبت نام را تكميل و با دريافت كد رهگيري مدارك لازم را به حوزه معاونت آموزشي دانشگاه ارسال نماييد.لازم به ذكر است متاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتربه سايت دانشگاه اصفهان به آدرسwww.ui.ac.ir و يا به آدرس روابط عمومي دانشگاه اصفهان www.pr.ui.ac.irمراجعه نمايند. http://www.msrt.ir/txtlstvw.aspx?LstID=3d7c5b29-d580-4b00-9997-be55f65f9d26
اخبار روزنامه ها