آگهي استخدام عضو هيأت علمي و اعطاي راتبة تحصيلي مجتمع آموزش عالي نيشابور

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   03 اسفند 1388-22 February 2010بازدید 3521


آگهي استخدام عضو هيأت علمي و اعطاي راتبة تحصيلي مجتمع آموزش عالي نيشابور

مجتمع آموزش عالي نيشابور در راستاي تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه و سند چشم‌انداز بيست ساله کشور و ارتقا به سطح دانشگاه از دانش‌آموختگان دوره دكتري دانشگاه‌هاي معتبر و دانشجويان ممتاز و متعهد دوره دکتري در رشته و گرايش‌هاي تحصيلي ذيل؛ در قالب استخدام، انتقال و اعطاي راتبه تحصيلي دعوت به همکاري مي‌نمايد. گروه آموزشي - رشته‌هاي مورد نياز علوم انساني - زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات انگليسي، باستان‌شناسي، علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم‌اجتماعي)، کتابداري و اطلاع‌رساني، علوم سياسي. علوم پايه - فيزيک، رياضي محض و کاربردي، آمار، زيست‌شناسي سلولي و مولکولي. فني و مهندسي - مهندسي برق (الکترونيک)، مهندسي کامپيوتر. هنر - ارتباط تصويري، نقاشي، مجسمه‌سازي، عکاسي. کشاورزي - مهندسي کشاورزي ( باغباني، علوم دامي). متقاضيان واجد شرايط بايد درخواست خود را به انضمام مدارك و خلاصه‌اي از شرح حال تحصيلي، سوابق علمي، آموزشي، پژوهشي و تجربي؛ حداكثر تا تاريخ 25/12/88 از طريق پست الكترونيكي به آدرس neyshabour.university@gmail.com و يا به وسيله پست پيشتاز به آدرس نيشابور، ابتداي شهرك بهداري، مجتمع آموزش عالي نيشابور، كدپستي 91136، معاونت آموزشي ارسال نمايند. در صورت نياز به اطلاعات تكميلي مي‌توانيد با شماره تلفن‌هاي 6610140-0551 و 6623355-0551 آقاي فرازي و فردوسي‌مكان تماس حاصل فرماييد. http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/msrtnews/Lists/List/DispForm.aspx?ID=129
اخبار روزنامه ها