اولويتهاي جذب عضو هيئت علمي در دانشگاه آزاد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   06 اسفند 1388-25 February 2010بازدید 7479


اولويتهاي جذب عضو هيئت علمي در دانشگاه آزاد

جاسبي عنوان کرد: اولويتهاي جذب عضو هيئت علمي در دانشگاه آزاد/استقبال از اساتيد بازنشسته رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: اولويت دانشگاه آزاد اسلامي در جذب با فارغ التحصيلان دکتراي تخصصي است، به ويژه در مراکز استانها جذب افراد با مدرک کارشناسي ارشد را ممنوع کرده‌ايم مگر در برخي از رشته‌هاي خاص. به گزارش خبرگزاري مهر، عبدالله جاسبي در مراسم افتتاح سامانه جامع استخدام اينترنتي اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به اينکه دانشگاه آزاد اسلامي در حال حاضر داراي 27 هزار عضو هيئت علمي است، گفت: با جذب 15هزار عضو هيئت علمي طي سه سال آينده، تا افق 1404 تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه به 100 هزار نفر افزايش مي يابد. رئيس دانشگاه آزاد با بيان اينکه اين دانشگاه داراي يک ميليون و 500 هزار دانشجو است، گفت: در حال حاضر دانشگاه به شدت با کمبود اعضاي هيئت علمي تمام وقت روبرو است و بـارها عنوان کرديم زمـاني براي جذب حتي فارغ التحصيل کارشناسي ارشد نيز مشکل داشتيم اما اکنون که حدود 20 هزار دانشجوي دکتراي تخصصي و 250 هزار دانشجوي کارشناسي ارشد در کشور مشغول به تحصيل هستند و ساليانه حدود 5 هزار در دوره دکترا و حدود 30 تا 40 هزار در دوره کارشناسي ارشد فارغ التحصيل مي‌شوند مي‌توانيم جذب خود را سرعت بخشيم. وي با بيان اينکه اين تعداد فارغ التحصيل در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي نشان دهنده اين است که همانند گذشته با تنگنا در جذب اعضاي هيئت علمي روبرو نيستيم، افزود: در طول يک سال گذشته در زمينه جذب اعضاي هيئت علمي خيلي کند حرکت کرديم اما با اين وجود امري طبيعي بود چرا که روند جذب تغيير کرده بود و ما بايد زيرساختهاي آن را فراهم مي‌کرديم اين کندي براي آينده قابل قبول نيست و الان به جايي رسيده‌ايم که چرخ‌ها به حرکت درآمده و بايد سرعت عمل داشته باشيم. جاسبي بـا اشاره بـه افتتاح سامانه الکترونيکي جـذب اعضاي هيئت علمي اظهار داشت: اين سامانه روند جذب را تسريع و مکانيزه کرده است. وي با اشاره به جذب اساتيد بازنشسته اضافه کرد:‌ يکي از سياست‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي جذب اساتيد بازنشسته‌اي است که قدرت کار کردن دارند اما استادي که سي سال سابقه کار داشته اما در درجه استادياري باقيمانده است در واحدهاي تهران جذب نمي‌ کنيم در هر حال با اين وجود از جذب اساتيد بازنشسته دانشگاه‌هاي دولتي استقبال مي کنيم. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1039840
اخبار روزنامه ها