جذب هيئت علمي و بورس تحصيلي دكتري داخل در دانشگاه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   09 اسفند 1388-28 February 2010بازدید 5692


جذب هيئت علمي و بورس تحصيلي دكتري داخل در دانشگاه

فراخوان جذب هيأت علمي و بورس تحصيلي دکتري داخل در دانشگاه صنعتي اصفهان دانشگاه صنعتي اصفهان به منظور تحقق اهداف برنامه توسعه خود در رشته هاي مختلف از بين متقاضيان داراي مدرك دكتري و دانشجويان متعهد و ممتاز دوره دكتري كه امتحان جامع خود را با موفقيت گذرانده اند براي همكاري علمي دعوت به عمل مي آورد. متقاضيان محترم مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي http://application.iut.ac.ir/ فرم مشخصات را تكميل و مدارك لازم را حداكثر تا تاريخ 25/12/88 به دبيرخانه هيأت جذب دانشگاه ارسال نمايند . شرايط متقاضيان: 1- داشتن مدرك دكترا از دانشگاههاي معتبر براي استخدام عضو هيأت علمي 2- داشتن صلاحيت هاي عمومي لازم 3- دارا بودن سوابق تحصيلي، علمي و پژوهشي درخشان و كسب موفقيت در مصاحبه علمي 4- عدم استخدام رسمي ، تعهد خدمت يا بورسيه در ساير دانشگاهها، سازمانها و دستگاههاي اجرايي 5- داشتن حداكثر 40 سال سن براي استخدام و 35 سال سن در زمان پذيرش در مقطع دكتري براي بورس تحصيلي 6- دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دايم براي استخدام تبصره 1: پرونده متقاضيان متناسب با نيازهاي دانشگاه بررسي خواهد شد. تبصره 2: ثبت نام مشمولان خدمت نظام وظيفه در قالب طرح سربازي با اخذ مجوز از مراجع ذي صلاح امكان پذير است. مدارك لازم: الف – تكميل مدارك ذيل از طريق سايت دانشگاه ( حداكثر تا تاريخ 20/12/88 ) 1- تكميل فرم مشخصات و تقاضانامه همكاري علمي دانشگاه 2- تصوير مربوط به مدارك تحصيلي بعداز ديپلم دبيرستان تا آخرين مدرك و ريز نمرات كارشناسي، كارشناسي ارشد ودكتري 3- فايل مربوط به شرح وضعيت فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و صنعتي ( رزومه) 4- تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت دائم يا موقت ( در صورت دارا بودن) 5- تصوير عكس 3×4 تمام رخ ب- تصوير مدارك ذيل مي بايست از طريق پست به آدرس معاونت آموزشي دانشگاه ارسال گردد. 1- خلاصه رساله دوره دكتري براي متقاضيان استخدام و طرح سربازي و خلاصه پايان نامه كارشناسي ارشد براي متقاضيان بورس 2- يك نسخه از مقالات علمي چاپ شده همراه با ليست مقالات 3- سه برگ معرفي نامه در مورد صلاحيت علمي ( توصيه مي شود يكي از معرفها استاد راهنماي پروژه باشد) 4- تكميل فرم عدم تعهد متقاضي استخدام به مؤسسه آموزشي و يا دانشگاهي غير از دانشگاه صنعتي اصفهان و امضاء آن توسط متقاضي( فرم را مي توانيد از طريق سايت دانشگاه دانلود نمائيد.) 5 - دو قطعه عكس 4×3 تمام رخ ( عكس مذكور بايد با نسخه ارسال شده از طريق سايت دانشگاه يكسان باشد) - تصوير صفحات شناسنامه - تصوير كارت ملي تذكر مهم: در هنگام ثبت نام، ابتدا از طريق مراجعه به سايت دانشگاه نسبت به تكميل فرمهاي مربوطه اقدام نموده وسپس كد رهگيري ارايه شده بر روي پاكت نامه درج و به آدرس دانشگاه ارسال شود. پس از بررسي اوليه مدارك، جهت مصاحبه تخصصي ارائه مستندات مدارك علمي مانند پايان نامه ها، پروژه هاي انجام شده و كتابهاي چاپ شده و همچنين مدارك مربوط به افتخارها و تجارب علمي، پژوهشي و آموزشي مانند دانشجوي نمونه يا المپيادي، توانايي در زبان، اداره كارگاههاي آموزشي و همچنين نمونه اي از ارزشيابي تدريس الزامي است. آدرس دانشگاه: اصفهان – دانشگاه صنعتي اصفهان- معاونت آموزشي- دفتر هيأت جذب دانشگاه - كد پستي8415683111 آدرس پايگاه اينترنتي دانشگاه صنعتي اصفهان: http://www.iut.ac.ir/ http://www.msrt.ir/txtlstvw.aspx?LstID=ade303d2-f5b1-4b0d-a3fe-ea592b0b3b53
اخبار روزنامه ها