جذب هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   22 فروردین 1389-11 April 2010بازدید 1503


جذب هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران

جذب هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران جهت تامين نيروي انساني مورد نياز خود از افراد واجد شرايط عضو هيات علمي مي‌پذيرد. نحوه تماس: متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به شماره 516 هفته نامه بازار كار مورخ 22 اسفند 88 مراجعه نمايند. آدرس سايت دانشگاه : www.tums.ac.ir آخرين مهلت: ٣١/٠١/١٣٨٩ بازارکار
اخبار روزنامه ها