فراخوان جذب هيأت علمي در مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   25 فروردین 1389-14 April 2010بازدید 5376


فراخوان جذب هيأت علمي در مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان به منظور تقويت و تکميل کادر هيات علمي مورد نياز خود از واجدين شرايط در رشته هاي ذيل ،بر اساس آيين نامه جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري دعوت به همکاري مي نمايد. متقاضيان مي توانند مدارک مورد نياز را (با ذکر رشته و گرايش مورد تقاضا بر روي پاکت ) حداکثر تا تاريخ 15/2/1389 با پست پيشتاز به نشاني مجتمع ارسال نمايند. شرايط عمومي: تابعيت جمهوري اسلامي ايران اعتقاد به اسلام و التزام عملي به احکام آن يا به يکي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي تعهد به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه حسن اخلاق و دارا بودن صلاحيت هاي عمومي داشتن حداکثر سن 40 سال براي استخدام و 35 سال جهت راتبه (بورس)تحصيلي تبصره:شرايط سني متقاضيان راتبه تحصيلي در موارد استثنايي از قبيل سوابق بسيار درخشان تحصيلي و پژوهشي تا سه سال قابل افزايش است. مدارک مورد نياز : - درخواست کتبي متقاضي مبني بر استخدام يا راتبه تحصيلي با ذکر گروه آموزشي مورد تقاضا - تکميل فرم شماره يک در دو نسخه - چهار قطعه عکس 4*3(الصاق دو قطعه از عکس ها بر روي صفحه نخست فرم شماره يک ضروري است.) )Resumeشناسنامه علمي( - - شرح مختصري از زندگي با تاکيد برفعاليتهاي فرهنگي ،اجنتماعي و علمي همراه با مستندات - تصوير ريز نمرات کليه نمرات مقاطع تحصيلي (ديپلم،کارشناسي،کارشناسي ارشدودکتري) - تصوير گواهي کليه مقاطع تحصيلي (ديپلم،کارشناسي،کارشناسي ارشدودکتري) - تصوير ارزشيابي مدرک دکتري (در صورت اخذمدرک از دانشگاه هاي خارج از کشور) - صفحه اول مقالات مرتبط با رشته تخصصي در مجلات علمي-ترويجي و ساير مجلات معتبر يا گواهي پذيرش - صفحه اول مقالات چاپ شده در کنگره داخلي و خارجي - مدارک مربوط به تاليف و ترجمه کتاب همراه با فهرست مطالب - مدارک مربوط به افتخارات علمي مانند دانشجوي نمونه کشوري جشنواره هاي ملي رتبه هاي اول تا سوم آزمون ورودي در رشته و فارغ التحصيلي رتبه اول در مقاطع کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتري - مدارک مربوط به سخنراني در کنگره بين المللي خارجي و داخلي - مدارک مربوط به اجراي پروژه هاي پژوهشي - مدارک مربوط به عضويت در بنياد نخبگان و دفاتر استعدادهاي درخشان - مدارک مربوط به اخذ جايزه از جشنواره معتبر علمي - مدارک مربوط به تسلط به زبان هاي خارجي (عربي،انگليسي،فرانسوي و آلماني و...) - مدارک گواهي شرکت در کارگاه هاي تخصصي - ارائه سه عدد توصيه نامه علمي از اساتيد به صورت محرمانه - چکيده پايان نامه کارشناسي ارشد جهت متقاضيان راتبه(بورس) تحصيلي - کواهي اشتغال به تحصيل جهت متقاضيان راتبه (بورس) تحصيلي - تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت دائم يا موقت يا دوره نظام وظيفه - تصوير تمام صفحات شناسنامه و کارت ملي متقاضي توضيحات ضروري: - مدارک فوق بايد به ترتيب ذکر شده در پوشه اي مناسب قرار گيرد. - ارسال مدارک موجب هيچگونه تعهدي براي دانشگاه نخواهد بود. - مدارک ارسالي متقاضيان مسترد نمي گردد. - به مدارک ناقص يا ارسالي پس از مهلت زماني تعيين شده ترتيب اثر نخواهد شد. - جذب دارندگان مدرک کارشناسي ارشد فقط در صورت موافقت وزارت علوم امکان پذير است. - درخواست هاي بورسيه دانشجويان دکتري در صورت تخصيص سهميه بورس بررسي مي گردد. آدرس :خراسان رضوي – شهرستان قوچان – بلوار امام رضا(ع)- جنب دادسرا- مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان کدپستي:84686 -94717 تلفن : 2240087- 0581 تلفاکس: داخلي13-2240093- 0581 آدرس سايت : http://www.quchan-tech.ir/
اخبار روزنامه ها