آگهي جذب عضو هيئت علمي در مركز آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي صبا – اروميه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 8974


آگهي جذب عضو هيئت علمي در مركز آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي صبا – اروميه

مركز آموزش عالي صبا اروميه به منظور تقويت و تكميل كادر هيأت علمي خود در رشته هاي ذيل دعوت به همكاري م ينمايند: -1 صنايع غذايي در گراي شهاي مختلف -2 منابع طبيعي – محيط زيست در گراي شهاي مختلف -3 اقتصاد كشاورزي در گراي شهاي مختلف -4 علوم پايه در گراي شهاي مختلف شرايط استخدام: داوطلبان ضمن دارا بودن شرايط عمومي استخدام لازم است واجد شرايط اختصاصي ذيل نيز باشند: -1 مدرك تحصيلي دكتري در رشت ههاي خواسته شده. يا دانشجوي دوره دكتري با گواهي قبولي در امتحان جامع -2 مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در رشت ههاي خواسته شده -3 حداكثر سن 40 سال (مدت خدمت سربازي به شرط سني اضافه م يگردد). -4 پذيرفته شدگان براي لا قل يك نيمسال به صورت حق التدريس بكار گرفته مي شوند، در صورت موافقت مركز با ادامه همكاري ، بقيه مراحل جذب پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي با توجه به ظوابط موجود طي خواهد شد. مدارك لازم: -1 تصوير كارت پايان خدمت -2 تصوير كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي -3 تصوير كليه مدارك تحصيلي از ليسانس به بعد و سوابق علمي – پژوهشي cv -4 درخواست همكاري به همراه -5 چكيده پايان نامه ارشد و دكتري -6 ريزنمرات ارشد و دكتري -7 درخواست كتبي مهلت ارسال مدارك: تا پايان شهريور 89 و يا از طريق پست (Info@saba.ac.ir) داوطلبان واجد شرايط مي توانند از طريق پست الكترونيك مركز سفارشي به آدرس : اروميه – پل قويون – اول بلوار جام جم – پلاك 20 – موسسه آموزش عالي غيردولتي 57166 مدارك خود را ارسال نمايند. - غيرانتفاعي صبا – كد پستي: 53869 0441-3471067-3477176- تلفن تماس: 3467434 http://www.saba.ac.ir/
اخبار روزنامه ها