فراخوان جذب اعضاي هيات علمي در دانشگاه شهيد بهشتي

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   09 شهریور 1389-31 August 2010بازدید 6376


فراخوان جذب اعضاي هيات علمي در دانشگاه شهيد بهشتي

دانشگاه شهيد بهشتي به منظور تکميل کادر هيات علمي خود در دانشکده ها و پژوهشکده هاي مندرج درلينک زير از بين دارندگان مدرک دکتري( .Ph.D) واجد شرايط علمي و بر اساس مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استخدام مي نمايد. فراخوان متمرکز شهريور 1389(**جديد**) http://sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=552&ctl=Detail&mid=1612&Id=6062
اخبار روزنامه ها