جزئیات مصادیق رکود علمی اساتید ابلاغ شد/ جداول شروط ترفیع سالانه اساتید

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   15 شهریور 1389-06 September 2010بازدید 4020


جزئیات ترفیع و تعیین رکودعلمی/
جزئیات مصادیق رکود علمی اساتید ابلاغ شد/ جداول شروط ترفیع سالانه اساتید
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستورالعمل ترفیع سالانه و تعیین رکود علمی را به عنوان مصوبه هیئت ممیزه مرکزی این وزارتخانه به دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات وابسته ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی این ابلاغ را در تاریخ 27 مرداد ماه سال 89 انجام داده و از سوی معاونان آموزشی و تحقیقات و فناوری توشیح شده است.

در این دستورالعمل معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاهها موظف هستند از تمامی تمهیدات و قوانین موجود برای تشویق و قدردانی اعضای هیئت علمی شاخص و ساعی در امر پژوهش خصوصاً افرادی که به درجه استادی نائل می شوند استفاده کنند.

این موارد از جمله اعطای ترفیع تشویقی، اعطای فرصت مطالعاتی و معرفی در جشنواره ها و ... باید منطبق با آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وزارت بهداشت باشد. معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاهها بر اساس این دستورالعمل موظف هستند که مفاد آن را به طور کامل در اختیار اعضای هیئت علمی قرار دهند و اطلاع رسانی کامل انجام دهند.

اعضای کمیته منتخب ترفیع دانشگاه ضمن رعایت مفاد دستورالعمل لازم است چنانچه فردی به عنوان عضو هیئت علمی تمام وقت 3 سال متوالی یا 4 سال متناوب از تاریخ این نامه موفق به ترفیع نشوند به عنوان رکود علمی به هیئت ممیزه دانشگاه یا هیئت ممیزه مرکزی معرفی شوند.

در مورد اعضای هیئت علمی غیر تمام وقت توسط کمیته ترفیع، معادل یابی شود. در این راستا لازم است در صورت عدم ترفیع سالانه توسط اعضای هیئت علمی مراتب به صورت کتبی و به شکل اخطار به آنها ابلاغ شود.

بر اساس تبصره های موجود در این بند دستورالعمل برای اعضای هیئت علمی تازه استخدام شده، سال اول استخدام محسوب نمی شود و اجرای این بند شامل اعضای هیئت علمی با درجه استادی نمی شود.

حداکثر زمان توقف در رتبه استادیاری یا دانشیاری برای مستخدمین جدید در دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک 8 سال، در دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو 9 سال، در دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه 10 سال است و در صورت عدم ارتقا طی مدت زمان ذکر شده افراد مشمول رکود علمی بوده و باید به هیئت ممیزه معرفی شوند.

مصادیق تعیین رکود علمی

عدم ترفیع در 3 سال متوالی

عدم ترفیع در 4 سال متناوب

عدم ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری یا معادلهای آنها به مرتبه بالاتر در مدت زمان تعیین شده

شیوه برخورد با افراد شامل رکود علمی

به گزارش مهر، در صورت احراز شرایط رکود علمی، مراتب توسط رئیس کمیته منتخب ترفیع باید به رئیس دانشگاه یا موسسه منعکس شود. سپس توسط رئیس دانشگاه یا موسسه باید مراتب همراه با کلیه مستندات جهت رسیدگی به هیئت ممیزه دانشگاه / مرکزی ارسال شود.

چنانچه هیئت ممیزه پس از رسیدگی به کلیه فعالیتهای علمی و پژوهشی عضو و اخذ توضیحات لازم رکود علمی را محرز دانست به خدمت دانشگاهی وی خاتمه داده شود. این تصمیم پس از تایید نهایی رئیس دانشگاه قطعی و لازم الاجرا است و به ترتیب زیر با وی رفتار شود:

* در صورتیکه عضو واجد شرایط بازنشستگی شدن باشد، بازنشسته شود.

*در صورتیکه عضو شرایط بازنشسته شدن را نداشته باشد، کلیه وجوه کسورات بازنشستگی به او مسترد شود.

شیوه محاسبه زمان باقیمانده برای ارتقای اعضای هیئت علمی استخدام شده تا قبل از تاریخ دستورالعمل

مدت زمان ماندگاری در رتبه استادیاری یا دانشیاری برای اعضای هیئت علمی تا تاریخ دستورالعمل

تیپ یک تیپ دو تیپ سه
بالای بیست سال 3 4 5
15 تا 20 سال 4 5 6
10 تا 14 سال 5 6 7
5 تا 9 سال 6 7 8
2 تا 4 سال 7 8 9
کمتر از 2 سال 8 9 10

معاونان آموزشی و پژوهشی موظف هستند کلیه افرادی که مشمول رکود علمی محسوب می شوند را جهت تصمیم گیری نهایی همراه با کلیه مستندات هیئت ممیزه دانشگاه / مرکزی معرفی کنند. در کلیه فرآیندهای ارزشیابی معاونان آموزشی و پژوهشی وزارتخانه موارد مورد نظر به صورت جدی پیگیری می شود. کلیه مفاد دستورالعمل از 27 مردادماه 89 ابلاغ شده و قابل اجرا است.

حداقل امتیاز آموزشی برای ترفیع سالانه

رتبه علمی هیئت علمی آموزشی هیئت علمی پژوهشی
مربی، مربی پژوهش، مربی آموزشیار 7 3
استادیار، استادیار پژوهشی 6 3
دانشیار، دانشیار پژوهشی 5 2
استاد، استاد پژوهشی 4 2

حداقل امتیاز پژوهشی برای ترفیع سالانه

نوع دانشگاه

هیئت علمی آموزشی هیئت علمی پژوهشی
تیپ یک 3 6
تیپ دو، دانشگاه شاهد، دانشگاه بقیة الله، انستیتوپاستور ایران 2 4.5
تیپ سه ، دانشگاه علوم پزشکی ارتش 1 3

امتیازات آموزشی بر اساس آیین نامه اداری و اسخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و امتیازات پژوهشی نیز مطابق ماده 2 آیین نامه ارتقای وزارت بهداشت محاسبه می شود. دانشگاهها می توانند حداقل های ذکر شده را افزایش دهند منوط به اینکه به تصویب هیئت ممیزه دانشگاه / مرکزی رسانده شود.

 

خبرگزاری مهر

اخبار روزنامه ها