جذب اعضاي هيأت علمي در دانشگاه كردستان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   29 شهریور 1389-20 September 2010بازدید 6335


جذب اعضاي هيأت علمي در دانشگاه كردستان

جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه كردستان-فراخوان شهريور ماه سال 89 با توجه به اينكه فراخوان جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهها به صورت متمركز انجام مي گردد خواهشمند است داوطلبان گرامي براي ثبت نام ، به سايت وزات علوم مراجعه نمايند لازم به ذكر است مهلت ثبت نام تا اول مهرماه 89 تمديد گرديد تلفن تماس با دبيرخانه هيأت اجرايي جذب هيات علمي دانشگاه كردستان: 6660072-0871 http://www.uok.ac.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabID=1&Site=UOKPortal&Lang=fa-IR&ItemID=2173&mid=16860&wVersion=Staging
اخبار روزنامه ها