میزان نیاز دانشگاههای علوم پزشکی به عضو هیئت علمی اعلام شد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   20 مهر 1389-12 October 2010بازدید 3987


میزان نیاز دانشگاههای علوم پزشکی به عضو هیئت علمی اعلام شد

مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت با اعلام جزئیات پنجمین دوره جذب و استخدام عضو هیئت علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی میزان نیاز دانشگاههای علوم پزشکی را در این بخش اعلام کرد. به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان از تاریخ نشر آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار به مدت 15 روز فرصت دارند تا با مراجعه به معاونت آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات وابسته (دبیرخانه هیئت اجرایی جذب) مدارک خود را ارائه دهند. در این دوره از فراخوان دانشگاههای علوم پزشکی اردبیل، ارومیه، اهواز، کاشان، یاسوج، بیرجند، ایلام، کردستان، قزوین، بجنورد، کرمانشاه، مشهد، هرمزگان، سبزوار، زابل، کرمان، جهرم، گناباد، بابل، فسا، همدان، بوشهر، ایران، شهیدبهشتی، گیلان، تربت حیدریه، جیرفت، کرج، دزفول، رفسنجان، نیشابور، دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و انستیتو پاستور نیازهای آموزشی خود را اعلام کرده اند. به گزارش مهر، یک هزار و 37 نفر عضو هیئت علمی پیمانی تمام وقت جغرافیایی در گروه های بالینی، علوم پایه و معارف اسلامی استخدام می شوند. بیشترین میزان نیاز مربوط به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 139 نفر و کمترین میزان نیاز مربوط به دانشگاه علوم پزشکی جهرم با یک نفر است. جذب و استخدام عضو هیئت علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی با توجه به مجوز استخدامی در دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته پس از بررسی مدارک و طی مراحل قانونی و اداری انجام می شود.
اخبار روزنامه ها