اعلام نياز 11دانشگاه علوم‌پزشکي به هيئت علمي

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   25 مهر 1389-17 October 2010بازدید 2564


اعلام نياز 11دانشگاه علوم‌پزشکي به هيئت علمي

اعلام نياز 11دانشگاه علوم‌پزشکي به هيئت علمي/ افزايش ظرفيت جذب جزئيات پنجمين دوره جذب و استخدام عضو هيئت علمي پيماني در رشته هاي علوم پايه و باليني به همراه ميزان نياز دانشگاههاي علوم پزشکي اعلام شد و متقاضيان تا 5 آبان فرصت دارند براي عضويت در هيئت علمي ثبت نام کنند. به گزارش خبرنگار، علاوه بر 34 دانشگاه علوم پزشکي و موسسه آموزشي و تحقيقاتي، 11 دانشگاه و موسسه نيز به مجموعه جذب هيئت علمي اضافه شدند. با اضافه شدن دانشگاههاي علوم پزشکي اراک، اصفهان، زاهدان، سمنان، شهرکرد، فارس، گلستان، لرستان، مازندران، يزد و مرکز قلب و عروق شهيدرجايي ميزان نياز دانشگاههاي علوم پزشکي به عضو هيئت علمي به يک هزار و 428 نفر رسيد. متقاضيان از روز 20 مهرماه به مدت 15 روز فرصت دارند با مراجعه به معاونت آموزشي دانشگاههاي علوم پزشکي و موسسات وابسته (دبيرخانه هيئت اجرايي جذب) مدارک خود را ارائه دهند. بيشترين ميزان نياز مربوط به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي با 139 نفر و کمترين ميزان نياز مربوط به دانشگاه علوم پزشکي جهرم با يک نفر است. جذب و استخدام عضو هيئت علمي پيماني در رشته هاي علوم پايه و باليني با توجه به مجوز استخدامي در دانشگاهها / دانشکده هاي علوم پزشکي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته پس از بررسي مدارک و طي مراحل قانوني و اداري انجام مي شود. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1171780
اخبار روزنامه ها