استخدام هيات علمي در دانشگاه مذاهب اسلامي

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   04 دی 1389-25 December 2010بازدید 3067


الف – شرايط عمومي 1. اعتقاد به دين مبين اسلام و التزام به قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران 2.نداشتن منع استخدام از نظر قوانين استخداميکشور 3.دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيتدائم 4.داشتن سلامت کامل روحي و جسمي 5.حداکثر سن 40 سال ب- شرايط اختصاصي 1.آشنايي با فرهنگ تقريب مذاهب اسلامي و برخورداري ازروحيه همگرايي و انسجام اسلامي 2.آشنايي با شرايط کنوني جهان اسلام و اوضاعمسلمين 3.آشنايي با ادبيات عربي و زبان انگليسي در حدمطلوب 4.داشتن مدرک دکتري مرتبط يا دانشجويدکتري 5.موفقيت در مصاحبه علمي ج- مدارک مورد نياز 1.تصوير آخرين مدرک تحصيلي 2.يک نسخه تصوير از تمامي صفحاتشناسنامه 3.دو قطعه عکس جديد 4.گزارش فشرده شرح زندگي و سوابق علمي و نمونه ازتأليفات و تحقيقات يادآوري:داوطلبان بايد در مراحل بعد با مراجعه به دانشگاه کاربرگهاي تعيين شده را تکميل و مدارکخواسته شده در آن را تهيه نمايند. برای اطلاعات تکمیلی به سایت دانشگاه به آدرس http://www.mazaheb.ac.ir/farsi/مراجعه نمایید . تذکرات: 1.حقوق و مزاياي اعضاء هيات علمي دانشگاه مذاهب اسلامي بر اساس ضوابط وزارت علوم و هيات امنا دانشگاه پرداخت مي شود. 2.داوطلبان گرامي لازم است مدارک خواسته شده را حداکثر تا تاريخ 30/11/89 به نشاني: تهران – خيابان انقلاب – خيابان فلسطين جنوبي – خيابان شهيد مهرداد روانمهر – پلاک 3 - « دبيرخانه جذب و گزينش اعضاء هيات علمي» ارسال نمايند.


استخدام هیات علمی دانشگاه مذاهب اسلامي
اخبار روزنامه ها