فراخوان استخدام اعضاي هيات علمي و بورسيه واحدها و مراکز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   21 دی 1389-11 January 2011بازدید 13628


آغاز فراخوان استخدام اعضاي هيات علمي و بورسيه واحدها و مراکز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي
فراخوان استخدام اعضاي هيات علمي و بورسيه دانشگاه آزاد اسلامي از امروز به مدت 20 روز و از طريق سامانه jazb.iau.ir آغاز شد
متقاضيان استخدام به عنوان عضو هيات علمي و بورسيه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي مي بايست با مراجعه به سامانه استخدام اينترنتي اعضاي هيات علمي دانشگاه به نشاني jazb.iau.ir و در صورت دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي و نياز واحدها و مراکز آموزشي هر استان نسبت به ثبت نام در سايت مذکور اقدام نمايند و پس از ثبت نام الکترونيکي اصل مدارک را نيز ظرف مدت يک هفته به واحدي که در آن ثبت نام نموده اند ارائه نمايند .
ضمناً در حال حاضر فقط مي توان يک واحد دانشگاهي را انتخاب نمود و امکان انتخاب چند اولويت وجود ندارد .

اخبار روزنامه ها