استخدام برنامه نویس 90/04/08

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام برنامه نویسارسال شده در   08 تیر 1390-29 June 2011بازدید 1445


, گروه شرکت های شاتل , استخدام می کند: , برنامه نویس , مسلط بهC#,ASP.net , آشنابامفاهیمDatabase , وSQLserver2005 , آشنا بامفاهیم شی گرایی و , Design Pattern , آشنایی با مفاهیم , ORM و AOP , ارسال رزومه به :
shatel.ir @job-software
[برنامه‌نويس‌ارشد]
برنامه‌نويس‌ارشد

, برنامه نویس ارشد , C#ASP.Net , MS-SQL , . , باحداقل 3سال سابقه کار
Job@Atinegar.com تلفن: 88729600
[برنامه نويس مسلط]
برنامه نويس مسلط

, برنامه نویس مسلط , SQL و ASP.NET , استخدامی – پروژه ای , آشنابه سیستم تلفن گویا , Info@puzzlenet.ir
9 – 76220006
[برنامه نويس]
برنامه نويس

, برنامه نویس , ASP Classic , مسلط به SQL و JQuery ,
3 الي 88205931 jobs@sitebaan.com
[برنامه‌نويس‌حرفه‌اي‌آقا]
برنامه‌نويس‌حرفه‌اي‌آقا

, برنامه نویس حرفه ای آقا , مسلط به PHP,Drupal , Android,ios,Java , ActionScript3,J2ME , C,Python,.Net , با شرایط استخدام عالی
pracjobs@gmail.com
[تعدادي‌برنامه‌نويس‌مسلط‌به]
تعدادي‌برنامه‌نويس‌مسلط‌به

, تعدادی برنامه نویس مسلط به , DelphiوSQL , با حقوق ومزایای عالی نیازمندیم
rezume1389@gmail.com
[برنامه نويس PHP]
برنامه نويس PHP

, برنامه نویس PHP , مسلط به زبان انگلیسی
jobs@nicvisa.com 26212331
[برنامه نويس مسلط به]
برنامه نويس مسلط به

, برنامه نویس مسلط به , ASP.Net – شارپ30وSQLسرور , جهت همکاری در شرکت نرم افزاری
66410529_66966332
[تحليلگر ارشد و با تجربه]
تحليلگر ارشد و با تجربه

, تحلیلگر ارشد و با تجربه , UML – RUP
biometric@behinco.com
[برنامه‌نويس‌خانم‌تمام‌وقت]
برنامه‌نويس‌خانم‌تمام‌وقت

, برنامه نویس خانم تمام وقت , مسلط بهC#وASP.Net , JavaScriptباسابقه کارمرتبط
66840254
[به‌ تعدادي‌ برنامه‌نويس‌]
به‌ تعدادي‌ برنامه‌نويس‌

, به تعدادی برنامه نویس , مسلط به #Cوsqlserver , با حداقل 3 سال , سابقه کاری مرتبط تمام وقت , نیازمندیم , paradpjob@yahoo.com
22174960
[برنامه‌نويس‌‌خانم‌مسلط‌بهphp]
برنامه‌نويس‌‌خانم‌مسلط‌بهphp

, برنامه نویس خانم مسلط بهphp , شرکت ره رایان , Info@rahco.ir


استخدام برنامه نویس
اخبار روزنامه ها