استخدام برنامه نويس C# ASP.net Delphi php

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام برنامه نویسارسال شده در   13 تیر 1390-04 July 2011بازدید 2497


استخدام برنامه نويس C# ASP.net Delphi php


, گروه شرکت های شاتل , استخدام می کند: , برنامه نویس , مسلط بهC#,ASP.net , آشنابامفاهیمDatabase , وSQLserver2005 , آشنا بامفاهیم شی گرایی و , Design Pattern , آشنایی با مفاهیم , ORM و AOP , ارسال رزومه به :
shatel.ir @job-software

استخدام برنامه نويس

, برنامه نویس دلفی , تحلیلگر , با سابقه مفید
22921882

استخدام برنامه نويس

, شرکت معتبر کامپیوتری , نیاز به تعدادی برنامه نویس , مسلط بهJAVAیاNET. , SQLserver , یاORACLE , باحداقل3سال سابقه دارد
sohasys@sohasys.ir

استخدام برنامه نويس

, برنامه نویس , SQLserver Delphi , با حداقل 2سال سابقه کار , @Develop , yeganehsoft.ir
88948917

استخدام برنامه نويس وب

, برنامه نویس حرفه ای وب آقا , تمام وقت ،مسلط به#CوAsp.Net , حداقل3سال سابقه کارتیمی
ارسال رزومهjobs@tinagroup.ir

استخدام برنامه نويس php

, برنامه نویس حرفه ای , مسلط به برنامه PHP ,
Resume@parspake.com
[برنامه نويس تمام وقت ]
برنامه نويس تمام وقت

, برنامه نویس تمام وقت , آشنابه#C ، تحلیل وطراحی , 3سال سابقه کار
Jobs@barsasoft.com

استخدام برنامه نويس

, یک شرکت , تولیدی و صنعتی , نیاز به همکاری یک نفر برنامه نویس , با مشخصات ذیل:1-تسلط به برنامه , نویسی شی ءگرا،2- تسلط به برنامه , نویسی درمحیط#C , 3-تسلط به بانک اطلاعاتی , SQL serverمتقاضیان رزومه , خودرابه شماره ذیل فکس نمایند
77329164

استخدام برنامه نويس

, برنامه نویس مسلط به , c#وDelphi بااسکان در , محل کار ومزایای عالی
resume1389@gmail.com
[كارشناس فني]
كارشناس فني

, کارشناس فنی , نرم افزارهای مالی , مسلط به SQL
88331065


, طراح وبرنامه نویس وب , HR@IRANPharmis.com
ارسال رزومه : 88760595
[كارشناس ‌پشتيبان ‌مسلط ‌به]
كارشناس ‌پشتيبان ‌مسلط ‌به

, کارشناس پشتیبان مسلط به , TSqlباحداقل1سال سابقه کارمرتبط
Info@jabizparda.com 44269566 - 44269971
[به تعدادي تحليل گر]
به تعدادي تحليل گر

, به تعدادی تحلیل گر , پروژه های نرم افزاری , نیازمندیم
2214131 - 0261

استخدام برنامه نويس


, به تعدادی برنامه نویس مسلط , به #C یا DELPHI , و SQL Server نیازمندیم
2212294 - 0261

استخدام برنامه نويس

, برنامه نویس مسلط , SQL و ASP.NET , استخدامی - پروژه ای , آشنابه سیستم تلفن گویا
9 - 76220006 Info@puzzlenet.ir
[برنامه‌نويس‌‌خانم‌مسلط‌بهphp]
برنامه‌نويس‌‌خانم‌مسلط‌بهphp

, برنامه نویس خانم مسلط بهphp , شرکت ره رایان , Info@rahco.ir


استخدام برنامه نويس C# ASP.net Delphi php
اخبار روزنامه ها