استخدام برنامه نویس

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام برنامه نویسارسال شده در   20 اردیبهشت 1391-09 May 2012بازدید 2233
استخدام برنامه نویس

1-آشنا به SQL و C# ،resume@fpsystem.com

2-کارشناس برنامه نویس،مسلط به C#.net و SQL server،فکس88536970

3-برنامه نویس تمام وقت-مسلط به C-حداقل یک سال سابقه -sys40106@gmail.com

4-برنامه نویس مسلط به ASPnet و C# مسلط به EF4-jobs@eesysco.com

5-برنامه نویس مسلط به ASP.net و SQL-info@zoodfood.com
استخدام برنامه نویس
اخبار روزنامه ها