استخدام تیم برنامه نویسی در همه مقاطع تحصیلی در شرکت مهندسی معتبر دولتی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام برنامه نویسارسال شده در   18 آذر 1391-08 December 2012بازدید 1930استخدام تیم برنامه نویسی در همه مقاطع تحصیلی در شرکت مهندسی معتبر دولتی

كارشناسي آشنا با زبان برنامه نویسی JAVA - توانایی مستند سازی نرم افزار و آشنایی با یكی ازCOMPUTER AIDED SOFTWARE ENGINEERING (CASE) ترجیحاENTERPRISE ARCHITECT(EA) - آشنا با JQUERY و STRUTS FRAMEWORK لیسانس كامپیوتر - نرم افزار تكمیل تیم برنامه نویسی - آقا

كارداني تسلط كامل به زبان برنامه نویسی JAVA ومباحثOBJECT ORIENTED - آشنا با HIBERNATE(ORM) FRAMEWORK - آشنایی با ORACLE DATABASE،MS SQL SERVER - ]آشنایی با یكی از JAVA REPORTING ENGINE، ترجیحا JASPERREPORTS[ حداقل فوق دیپلم كامپیوتر تكمیل تیم برنامه نویسی - آقا

كارشناسي تسلط كامل به زبان برنامه نویسی JAVA ومباحثOBJECT ORIENTED - آشنا با SPRING FRAMEWORK وSPRING SECURITY ACCESS CONTROL FRAMEWORK - آشنا با مفاهیم SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE (SOA) - آشنایی با یكی از JAVA REPORTING ENGINE، ترجیحا JASPERREPORTS[ لیسانس كامپیوتر تكمیل تیم برنامه نویسی - آقا

كارشناسي تسلط به زبان برنامه نویسی JAVA - تسلط بر JAVASCRIPT،JQUERY و STRUTS FRAMEWORK - آشنا با CSS3 و HTML5 لیسانس كامپیوتر - نرم افزاریا رشته های مرتبط تكمیل تیم برنامه نویسی - آقا

كارشناسی • آشنایی كامل بانرم افزارهای گرافیكی موردنیاز - آشنا با زبان برنامه نویسی JAVA - تسلط بر JAVASCRIPT،CSS3،HTML5وJQUERY - آشنا با STRUTS FRAMEWORK لیسانس كامپیوتر - نرم افزاریا رشته های مرتبط تكمیل تیم برنامه نویسی - آقا

شرایط عمومی
• تابعیت و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران
• عدم سوء پیشینه ی كیفری
• عدم اعتیاد به مواد مخدر

لازم به ذكر است نیروهای پذیرش شده از بیمه، سنوات و تسهیلات رفاهی متناسب با شرایط سازمان، برخوردار خواهند شد. نیروها به صورت تمام وقت یا پاره وقت به كار گیری خواهند شد.

متقاضیان حداكثر تا تاریخ 20 آذر 91   رزومه خود را با عنوان : Rajaee_Employment
به ایمیلrajaeePG@gmail.comارسال نمایند، پس از بررسی درخواست های رسیده، با متقاضیانی كه واجد شرایط باشند، جهت مصاحبه و سیر مراحل گزینش تماس گرفته می‌شود.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با آدرس ایمیل، یا از ساعت 17 تا 20 با شماره 936 154 24 54 تماس بگیرید.
استخدام برنامه نویس همه مقاطع تحصیلی شرکت مهندسی شرکت دولتی
اخبار روزنامه ها