استخدام برنامه نویس و مدیر فنی در شرکت سولان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام برنامه نویسارسال شده در   14 اردیبهشت 1392-04 May 2013بازدید 2101استخدام برنامه نویس و مدیر فنی در شرکت سولان


شرکت سولان استخدام می نماید.

مدیر فنی مهندسی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 10سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی مکانیک


برنامه نویس و اپراتور CNC
مقطع تحصیلی : کارشناسی
حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی مکانیک


طراحی قالب های فلزی سردکار و کشش
مقطع تحصیلی : کارشناسی
حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی مکانیک


info@savalanco.com

فکس: 56546844

تلفن: 56546845


استخدام استخدام مدیر استخدام برنامه نویس
اخبار روزنامه ها