استخدام پزشک عمومی در بانک رفاه قزوین

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام قزوینارسال شده در   27 آذر 1390-18 December 2011بازدید 2830استخدام پزشک عمومی در بانک رفاه قزوین

یانک رفاه به یک پزشک عمومی برای اشتغال در واحد خدمات ویژه مستمری بگیران شهرستان قزوین نیاز دارد.


تلفن: 02812232161 الی 4
نشانی:  قزوین-خ طالقانی-روبروی اداره برق-بانک رفاه اداره امور شعب قزوین

فعلا بدون مهلتاستخدام پزشک عمومی بانک رفاه استخدام قزوین
اخبار روزنامه ها