استخدام پزشک در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی قزوین

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام قزوینارسال شده در   26 دی 1390-16 January 2012بازدید 4440استخدام پزشک در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی قزوین جهت تکمیل کادر مورد نیاز خود از پزشکان دعوت به همکاری می کند.

استخدام پزشک در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی قزوین

پایان مهلت اعتبار آگهی 2 بهمن 90استخدام پزشک دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی قزوین
اخبار روزنامه ها