استخدام پزشک ، پرستار و بهیار در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی قزوین

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام قزوینارسال شده در   25 آذر 1391-15 December 2012بازدید 2843
استخدام پزشک ، پرستار و بهیار در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی قزوین

پزشک عمومی
آواج - آبگرم - شال - سگز آباد - آقا بابا - شریف آباد - دانسفهان - خاکعلی - رازمیان - شهرک مدرس - اسفرورین - کلنجین - ضیائ آباد - یارود - ماهین - شهید آباد - شاکین - شنستق - تلاتر - کوهین - باورس - ناصر آباد - زیاران - قلات

ماما
ارداق - شال - زوارک - استلج - اردلان - شهید آباد - حصار ولیعصر - اسفرورین - شنستق - شاکین - رجایی دشت - شهرک - ابراهیم آباد - سگز اباد

پرستار
آواج - بوئین زهرا

بهیار
آواج - بوئین زهرا

<a class=استخدام پزشک ، پرستار و بهیار در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی قزوین " title="استخدام پزشک ، پرستار و بهیار در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی قزوین " width="600" height="420" />

پایان مهلت اعتبار آگهی 30 آذر 91استخدام پزشک پرستار بهیار دانشکده علوم پزشکی دانشکده خدمات بهداشتی استخدام قزوین
اخبار روزنامه ها