استخدام کارشناس ,مسئول خرید و کارمند در شرکت پاکشو در استان قزوین

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام قزوینارسال شده در   27 تیر 1392-18 July 2013بازدید 1709 استخدام کارشناس ,مسئول خرید و کارمند در شرکت پاکشو در استان قزوین

گروه صنعتی پاکشو در نظر دارد جهت تکمیل کادر تخصصی و اداری خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری نماید:درقسمت sabject ایمیل کدشغل راذکر کنید.

 


کارشناس ایمنی و بهداشت(کد101)
مقطع تحصیلی : کارشناسی
جنسیت : مرد
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران , قزوین
رشته های تحصیلی قابل قبول : بهداشت حرفه ای


کارشناس توسعه منابع انسانی(کد102)
مقطع تحصیلی : کارشناسی
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : کلیه رشته های مرتبط


کارشناس آموزش(کد103)
مقطع تحصیلی : کارشناسی
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : کلیه رشته های مرتبط


کارشناس اداری(کد104)
مقطع تحصیلی : کارشناسی
جنسیت : مرد
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران , قزوین
رشته های تحصیلی قابل قبول : کلیه رشته های مرتبط


مسئول اداری(کد105)
مقطع تحصیلی : کارشناسی
جنسیت : مرد
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران , قزوین
رشته های تحصیلی قابل قبول : کلیه رشته های مرتبط


کارشناس بازرگانی(کد106)
مقطع تحصیلی : کارشناسی
جنسیت : مرد
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : چاپ


کارپرداز(کد107)
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی
جنسیت : مرد
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران , قزوین
رشته های تحصیلی قابل قبول : کلیه رشته های مرتبط


مسئول خرید(کد108)
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی
جنسیت : مرد
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران , قزوین
رشته های تحصیلی قابل قبول : کلیه رشته های مرتبط


کارشناس حسابداری(کد109)
مقطع تحصیلی : کارشناسی
جنسیت : مرد
حداقل سابقه کار : 1سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : حسابداری


کارشناس ارشدحسابداری(کد110)
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
جنسیت : مرد
حداقل سابقه کار : 10سال
محل استخدام : تهران

فکس:
88520785
hr@pakshoo.com
مهلت ارسال رزومه تا 1 مردادماه92استخدام قزوین استخدام در قزوین استخدامی های قزوین استخدام در قزوین در سال92 استخدام شرکت پاکشو در قزوین استخدام کارشناس در قزوین
اخبار روزنامه ها