استخدام اپراتور CNC در سلفچگان,قم

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام قمارسال شده در   01 دی 1390-22 December 2011بازدید 3851


استخدام اپراتور CNC در سلفچگان,قم


تراش و فرز برای کار در سلفچگان نیازمندیم.

ارسال رزومه به ایمیل : HAS@galpertiran.ir


استخدام اپراتور CNC سلفچگان قم
اخبار روزنامه ها