نتايج آزمون استخدامي استانداري قم اعلام شد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام قمارسال شده در   14 دی 1390-04 January 2012بازدید 13292


نتايج آزمون استخدامي استانداري قم اعلام شد
نتايج آزمون استخدامي پيماني دستگاه هاي اجرايي قم اعلام شد.
به گزارش خبرنگار بازاركار، شركت‌كنندگان دراين آزمون استخدامي مي توانند براي دسترسي به نتايج به سايت اينترنتي استانداري قم  به نشاني: www.ostan-qom.ir مراجعه نمايند.


نتايج آزمون استخدامي استانداري قم اعلام شد
اخبار روزنامه ها