استخدام شركت تولیدی شیمیایی كلران سمنان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام سمنانارسال شده در   11 اردیبهشت 1390-01 May 2011بازدید 7043


استخدام شركت تولیدی شیمیایی كلران سمنان

رشته های مورد نیاز : مهندس برق ، شیمی ، مكانیك ، مدیر مالی و اداری و فرد مسلط به زبان انگلیسی و آشنا به امور گمركیاستخدام سمنان


استخدام شركت تولیدی شیمیایی كلران سمنان
اخبار روزنامه ها