استخدام سمنان،قم،البرز،تهران / بیمه سامان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام سمنانارسال شده در   19 مهر 1390-11 October 2011بازدید 7902

استخدام سمنان،قم،البرز،تهران / بیمه سامان


اداره مرکزی بیمه های اندوخته ساز و تشکیل سرمایه شرکت بیمه سامان(سهامی عام) استخدام مینماید.

بیمه سامان در استخدام جدید خود از رزومه های سایت بانکی استفاده خواهد کرد.قرار است رزومه های افراد اشاره شده در آگهی استخدامی این بیمه،برای سامان ارسال گردد.

استخدام در 4 شهر استان تهران،البرز،قم و سمنان(فقط شاهرود) صورت میگیرد.استخدام سمنان،قم،البرز،تهران،بیمه سامان
اخبار روزنامه ها