استخدام کاردان و کارشناس برق ، صنایع و شیمی در گرمسار / سمنان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام سمنانارسال شده در   09 آذر 1390-30 November 2011بازدید 7630

استخدام کاردان و کارشناس برق ، صنایع و شیمی در گرمسار / سمناناستخدام لیسانس حسابداری/ مهندس شیمی / مهندس و فوق دیپلم برق ، مکانیک، صنایع و سایر رشته های فنی

استخدام کاردان و کارشناس برق ، صنایع و شیمی در گرمسار / سمنان

پایان مهلت اعتبار آگهی 12 آذر 90
استخدام کاردان،کارشناس برق،صنایع،مهندس شیمی،گرمسار،سمنان
اخبار روزنامه ها