استخدام مدیر و مهندس در یک شرکت معتبر در سمنان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام سمنانارسال شده در   19 آذر 1392-10 December 2013بازدید 1839استخدام مدیر و مهندس در یک شرکت معتبر در سمنان


عناوین شغلی مورد نیاز
مدير بهره وري تعالي
تخصص های مورد نیاز : آشنايي با سيستم مديريت كيفيت و مدل تعالي بهره وري
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 4سال
محل استخدام : سمنان
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسي صنايع -mba ،
مدير مهندسي كيفيت
تخصص های مورد نیاز : آشنايي با كنترل كيفيت اماري / تكنيكهاي مهندسي كيفيت
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : سمنان
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسي صنايع ،
مدير دپارتمان مديريت و كنترل پروژه
تخصص های مورد نیاز : آشنايي با سيستم PMBOK و نرم افزارهاي كنترل پروژه
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : سمنان
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسي صنايع ،
مدير HSEI
تخصص های مورد نیاز : آشنايي با سيستم هاي OHSAS - ارزيابي ريسك به روش HAZID و HAZOP و قابليت كار در كارگاه
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : سمنان
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته مهندسي صنايع / مهندسي بهداشت حرفه ای

واجدين شرايط می توانند رزومه خود را از طريق نمابر 3352235-0231 و يا ايميل HR@CHLORAN.COM ارسال نمايند.
تلفن تماس برای كسب اطلاعات بيشتر 3352203-0231 داخلی 1422استخدام سمنان استخدام در سمنان استخدام مهندس در سمنان استخدام مدیر در سمنان
اخبار روزنامه ها