استخدام دپارتمان مطالعات و تحلیل اقتصاد جهانی در شیراز

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام شیرازارسال شده در   18 تیر 1391-08 July 2012بازدید 1232


استخدام دپارتمان مطالعات و تحلیل اقتصاد جهانی در شیراز


 دپارتمان مطالعات و تحلیل اقتصاد جهانی  شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران-  آی تحلیل

کد شغل شغل تحصیلات جنسیت مهارتها

0136 مسئول اداری لیسانس خانم مسلط به office ،روابط عمومی بالا –2 سال سابقه کار
0652 کارشناس بازاریابی و تبلیغات لیسانس مرتبط خانم/آقا مسلط به روشهای متداول تبلیغات
وبازاریابی در حوزه خدمات آموزشی - 3 سال سابقه  کار
0552 تحلیل گر  لیسانس مرتبط خانم/آقا مسلط به تحلیل فنی و بنادین سهام و بورس
0123 کارشناس فروش لیسانس خانم/آقا مسلط به office ، روابط عمومی بالا - 3 سال سابقه
کار
0233 حسابدار لیسانس حسابداری خانم/آقا لیسانس حسابداری مسلط به نرم افزارهای مالی و
حسابداری 3-  سال سابقه کار
سوابق خود را خود را به hr@itahlil.com ارسال و حتما در Subject  ایمیل کد شغل درخواستی
خود را درج فرمایید.

www.Shiraz.itahlil.com
استخدام منشی استخدام حسابدار استخدام مدیر بازرگانی استخدام در شیراز
اخبار روزنامه ها